GDPR

Personuppgiftspolicy

Autoservice Nibble AB (559080-2212), hädanefter ”Prima Bilvård”, marknadsför produkter och utför tjänster för skydd av billackering och liknande ändamål.

I samband med att du köper eller beställer tjänster av Prima Bilvård, kommer Prima Bilvård att behöva behandla uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kontakta dig med anledning av den tjänst du köpt eller beställt, samt även i övrigt i den mån som krävs för tjänstens utförande samt för att kunna ta betalt för tjänsten. Prima Bilvård förbehåller sig även rätten att efter en intresseavvägning använda ditt namn och dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföringsändamål under en tid om maximalt tre år från ditt senaste köp från Prima Bilvård. Därefter kommer dina personuppgifter endast att lagras i den utsträckning som krävs för att Prima Bilvård ska kunna värja sig mot reklamationskrav, samt för rent bokföringstekniska ändamål och i övrigt vad som följer av lag.

Om du inte givit ditt samtycke därtill, kommer dina personuppgifter inte att behandlas på något annat sätt eller för något annat ändamål än det som beskrivits ovan, och de kommer inte att delges tredje man.

Du har alltid rätt att begära tillgång till samt rättelse eller radering av de uppgifter som Prima Bilvård lagrar eller på andra sätt behandlar, och som rör dig som person. Du kan också begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och du har möjlighet att invända mot eventuell behandling samt en rätt till dataportabilitet. Om du anser att Prima Bilvård agerat i strid med dataskyddsförordningen, har du rätt att klaga till Dataskyddsinspektionen /  Integritetsskyddsmyndigheten.

För att kunna behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivits i första stycket, behöver Prima Bilvård i enlighet med dataskyddsförordningen inhämta ditt samtycke. Samtycke avges genom att kryssa i rutorna om samtycke nedan. Du är aldrig tvingad att lämna samtycke till Prima Bilvård, och samtycket påverkar inte dina möjligheter att ingå avtal med Prima Bilvård om köp av en tjänst.

Den som lämnar ett samtycke har alltid rätt att i efterhand återkalla det. Samtycke återkallas enklast genom att kontakta Prima Bilvård per e-post på adressen nedan. Ange vilket samtycke du vill återkalla i ditt e-postmeddelande. Ett återkallat samtycke får endast effekt på sådan behandling av dina personuppgifter som sker efter återkallandet.

Prima Bilvård inhämtar för närvarande samtycke avseende två olika ändamål. De olika ändamålen avser olika kategorier av personuppgifter.

Samtycke till direktmarknadsföring och erhållande av information om framtida erbjudanden och nyheter, avser endast ditt namn och dina kontaktuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas under en tid om fem år efter ditt senaste köp av tjänst från Prima Bilvård. Om samtycke inte lämnas, kommer du inte att automatiskt erhålla sådan information utan är då tvingad att själv hålla dig uppdaterad om framtida erbjudanden och nyheter från Prima Bilvård.

Samtycke till att Prima Bilvård samlar in uppgifter om vilka lackskyddsbehandlingar din bil genomgått samt bilens registreringsnummer sker i syfte att kunna anpassa för dig framtida lämpliga behandligar eller bilvårdsprodukter samt utveckla och förbättra vår kundservice och tjänster.

Då denna information är riktad till den som personuppgifterna avser, är det viktigt att denna information tas del av den som personuppgifterna avser. Prima Bilvård accepterar inte att Prima Bilvård lämnas personuppgifter av någon annan än den personuppgifterna avser utan dennes samtycke. Genom att klicka i att du läst och tagit del av denna information, godkänner du även att du antingen är den person som de lämnade personuppgifterna avser, eller att du erhållit ett rättsligt bindande samtycke från den personen till att lämna uppgifterna till Prima Bilvård för den behandling som avses.

Personuppgiftsanvarig för uppgifterna är:

Autoservice Nibble AB, 559080-2212

Vanadisvägen 23, 11346 Stockholm

Mail: gdpr @ primabilvard.nu Web: www.PrimaBilvard.nu